Suteikiamas asmeniui, baigusiam įvadinį Yumeiho® terapijos kursą (16 val.) pas sertifikuotą Yumeiho® terapijos mokytoją (kuris yra pasirašęs mokytojo veiklos sutartį su Yumeiho® terapijos centru Japonijoje). Po šio kurso įteikiamas sertifikatas. Turint tik 1-ą lygį (1 Dan’ą) dirbti Yumeiho® terapeutu negalima.

Į šį lygį gali pretenduoti tik  gavę 1-o lygio (1 Dan’o) Yumeiho® terapijos sertifikatą bei išklausę 2-o lygio (2 Dan’o) kursus (110 val.). 2-o lygio (2 Dan’o) Yumeiho® terapijos diplomą gauna sėkmingai išlaikusieji baigiamąjį egzaminą. Turint 2-o lygio (2 Dan’o) diplomą galima dirbti Yumeiho® terapeutu tik su sertifikuoto mokytojo (supervizoriaus) priežiūra.

Asmuo, gavęs 2-o lygio (2 Dan‘o) diplomą, po vienerių metų turi išlaikyti 3-io lygio (3 Dan‘o) Yumeiho® terapijos egzaminą (pas sertifikuotą Yumeiho® terapijos mokytoją). Asmenys, gavę 3-io lygio (3 Dan‘o) diplomą, gauna venieriems metams licenciją (tos šalies, kurioje dirba) ir gali savarankiškai dirbti Yumeiho® terapeutais.

Asmuo, norėdamas pretenduoti į 4-ą lygį (4 Dan‘ą), turi sulaukti kol sueis mažiausiai 2 metai nuo jo 3-io lygio (3 Dan‘o) diplomo gavimo dienos. Yumeiho® terapeutas, turintis 4-ą lygį (4 Dan‘ą), gali būti sertifikuoto mokytojo asistentu kursų metu.

(Yumeiho® terapeutai, kurie 4-ąjį lygį (4 Dan‘ą) gavo iki 2013 m. balandžio mėn., galėjo savarankiškai vesti Yumeiho® terapijos kursus ir išduoti diplomus iki 2-ojo lygio (2 Dan‘o). Yra būtina galiojanti mokytojo veiklos sutartis, pasirašyta su Yumeiho® terapijos centru Japonijoje).

Asmuo, norėdamas pretenduoti į 5-ą lygį (5 Dan‘ą), turi sulaukti kol sueis mažiausiai 2 metai nuo jo 4-o lygio (4 Dan‘o) diplomo gavimo dienos, turi asistuoti mokytojui  vedant bent 6 Yumeiho® terapijos kursus bei gauti rekomendacijas iš savo šalies oficialaus Yumeiho® terapijos atstovo ir oficialaus Europos Yumeiho® terapijos atstovo. Egzaminas 5-am lygiui (5 Dan‘ui) vyksta tik Japonijoje, Yumeiho® terapijos centre. 5-o lygio (5 Dan‘o) diplomo savininkas gali mokyti ir priimti egzaminus iki 3-io lygio (3 Dan‘o). 5-o lygio (5 Dan‘o)  Yumeiho® terapeutai-mokytojai privalo pasirašyti su Yumeiho® terapijos centru Japonijoje mokytojavimo sutartis.

6-u lygiu (6 Dan‘u) apdovanojami tie Yumeiho® terapeutai, kurie turi 5-ą lygį (5 Dan‘ą) bei atitinka visus reikalavimus, kuriuos aprašė Meistras Toshiharu Kitami (buvęs Yumeiho® terapijos centro Japonijoje direktorius).  Asmuo, norėdamas pretenduoti į 6-ą lygį (6 Dan‘ą), turi sulaukti kol sueis mažiausiai 10 metų nuo jo 5-o lygio (5 Dan‘o) diplomo gavimo dienos. 6-o lygio (6 Dan‘o) diplomo savininkas gali mokyti ir priimti egzaminus iki 4-io lygio (4 Dan‘o). 6-o lygio (6 Dan‘o) Yumeiho® terapeutai privalo pasirašyti visas su Yumeiho® terapijos centru Japonijoje būtinas sutartis. 6-as lygis (6 Dan‘as) yra rezervuotas tik šalies oficialiems atstovams.

7-u lygiu (7 Dan‘u) apdovanojami tie Yumeiho® terapeutai, kurie turi 6-ą lygį (6 Dan‘ą) bei atitinka visus reikalavimus, kuriuos aprašė Meistras Toshiharu Kitami (buvęs Yumeiho® terapijos centro Japonijoje direktorius).  Asmuo, pretenduojantis į 7-ą lygį (7 Dan‘ą), turi sulaukti kol sueis mažiausiai 2 metai nuo jo 6-o lygio (6 Dan‘o) diplomo gavimo dienos. 7-o lygio (7 Dan‘o) diplomo Yumeiho® terapijos savininkas gali mokyti ir priimti visus egzaminus. 7-o lygio (7 Dan‘o) Yumeiho® terapeutai privalo pasirašyti visas su Yumeiho® terapijos centru Japonijoje būtinas sutartis.

7 Yumeiho® lygių (Dan‘ų) egzaminavimas bei sertifikavimas

Visi Yumeiho® terapijos mokytojai privalo turėti Yumeiho® terapijos centro Japonijoje išduotus diplomus. Iki 2017 m. diplomuose yra Meistro Toshiharu Kitami  (buvusio Yumeiho® terapijos centro Japonijoje direktoriaus) parašas ir antspaudas. Nuo 2013 m. gegužės tai buvo vieninteliai oficialiai išduodami diplomai. Dabar naujausiuose diplomuose yra Meistro Hisayuki Ozaki (dabartinio Yumeiho® terapijos centro Japonijoje direktoriaus) parašas ir antspaudas.

Kiekvienas Yumeiho® terapijos mokytojas privalo informuoti Japonijoje esantį Yumeiho® terapijos centrą apie planuojamus kursus, dalyvių skaičių bei dalyvių informaciją (vardą, pavardę, amžių, lytį, adresą, profesiją ir suteiktą diplomą).

Visi Yumeiho® terapijos mokytojai privalo pasirašyti su Yumeiho® terapijos centru Japonijoje atitinkamas sutartis.

OFICIALŪS YUMEIHO® TERAPIJOS ATSTOVAI PASAULYJE:

Oficialus sąrašas: (http://www.yumeiho.jp/news.html)

 1. Atstovas visai Europos sąjungai: Maciej Dluski
 2. Lietuva: Romualdas Vinkovskis
 3. Australija: Tibor Vass
 4. Airija: Patrick Treacy
 5. Belgija: Marian Sarbu
 6. Bulgarija: Stefan Bozhilov
 7. Čekija/Slovakija: Martin Myska
 8. Didžioji Britania: Gabriella Kurthi
 9. Estija/Suomija: Ene Mottus
 10. Iranas: S. Farhad Khalesi M.
 11. Kroatija: Iva Kolic
 12. Kipras: Nicolae Prip
 13. Malaysia: Zaphir Lembang
 14. Makedonija: Hrist Hadjikimov
 15. Nederlandai: Marian Sarbu
 16. Prancūzija: Thierry Boutin
 17. Portugalija: Laurent Quattrochi
 18. Rumunija: Iga Sorin
 19. Rusija: Oleg Khazov
 20. Slovenija: Mojca Tomazin, Jemej Kovac
 21. Šveicarija: Grėgory Yves Sėdat
 22. Ukraina: Oleksandr Zinchuk
 23. Vengrija: Katarina Farago
 24. Vokietija: Behrouz Rajabi

LIETUVOJE DIRBANTYS OFICIALŪS YUMEIHO® TERAPIJOS TERAPEUTAI

 1. Romualdas Vinkovskis (5 Dan)   Vilnius
 2. Andrius Ščerbakovas (3 Dan)  Vilnius
 3. Jurij Taradaj (3 Dan)   Druskininkai
 4. Donatas Balčius (3 Dan)  Druskininkai
 5. Julius Straižys (3 Dan)  Kaunas
 6. Ugnė Buslienė (3 Dan)  Kaunas
 7. Kristina Kesminienė (3 Dan)  Klaipėda
 8. Galina Rimpo (3 Dan)  Airija ( Limerikas)
 9. Sergej Polovizki (3 Dan) Vilnius
 10. Kristina Mechnošina (3 Dan) Vilnius-Kaunas
 11. Indrė Bernotaitė (3 Dan)  Rokiškis  (Licenzija yra sustabdita)
 12. Algminas Gutauskas (3 Dan)  Vilnius
 13. Viktorija Neimanaitė (2 Dan)  Raseiniai (Licenzija yra sustabdita)
 14. Audronė Bulikienė (3 Dan) Vilnius
 15. Sergėj Kapustin (3 Dan) Vilnius
 16. Edita Bareikė (3 Dan) Vilnius
 17. Laura Jasiulevičė (3 Dan) Kaunas
 18. Saulius Satkevičius (2 Dan) Vilnius
 19. Laura Smilgienė (2 Dan) Kaunas
 20.  Vilma KAarosienė (2 Dan) Vinlius